Cumpără
online

Acesta promotie este organizata si desfasurata de Organizatorul, CLINICA SANTE S.R.L., cu sediul social in Buzau, Str. Ion Baiesu, Bl. C3, Parter, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J10/274/1999, cod unic de inregistrare fiscala 11963146, cont bancar RO85RZBR0000060018915609, deschis la Raiffeisen Bank, sucursala Buzau, telefon 0238/711.044, reprezentata prin Administrator/ Director General – Ene Gabriel-Ionel (denumita in continuare „Organizatorul” sau “Clinica Sante”).

Participantii sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Promotiei (denumit in continuare „Regulamentul”), potrivit celor mentionate mai jos.

Art. 1. Conditii de participare

Orice persoana fizica in varsta de cel putin 18 ani poate participa in cadrul promotiei ”5+5=10% reducere” desfasurate de Clinica Sante conform termenilor si conditiilor de mai jos, devenind astfel membru al programului de fidelitate. Termenii si conditiile acestui Regulament se vor interpreta in stransa legatura cu termenii si conditiile aferente eliberarii Cardului de Fidelitate Clinica Sante, care sunt disponibile pe pagina de internet a Clinica Sante, prin afisare la sediile unitatilor Clinica Sante din tara, precum si la sediile partenerilor Clinica Sante.

Art. 2. Beneficii

“Promotia 5+5=10% reducere” ofera urmatoarele beneficii:

Reducere de 10% acordata pe loc la orice tranzactie efectuata in centrele Clinica Sante in perioada de derulare a prezentei promotii, cu exceptia tranzactiilor care au ca obiect urmatoarele servicii:

 • servicii medicale de laborator efectuate in regim compensat sau gratuit (in baza biletului de trimitere);
 • servicii la care conditiile comerciale nu permit acordarea de beneficii/reduceri conform Anexei nr. 1 la prezentul Regulament.

Pentru evitarea oricaror neintelegeri mentionam:

 • Aceasta promotie nu este aplicabila in cazul serviciilor prestate de partenerii Clinica Sante, ci strict in legatura cu serviciile medicale prestate in cadrul oricarui centru Clinica Sante din Romania;
 • Aceste reduceri de 10% nu se cumuleaza cu alte promotii/reduceri/beneficii aferente cardului de fidelitate Clinica Sante, astfel incat odata ce se va aplica reducerea de 10% conform acestor termeni si conditii, orice alte reduceri/beneficii aferente cardului de fidelitate (asa cum acestea sunt detaliate in regulamentul privind Cadrul de Fidelitate Cinica Sante) nu se vor aplica pe durata prezentei campanii. Clinica Sante isi rezerva dreptul de a modifica, in mod unilateral, perioada de valabilitate, conditiile si/sau orice elemente componente ale prezentei campanii, modificarile fiind publicate pe www.clinica-sante.ro.

Art. 3. Acordarea beneficiilor

3.1. Beneficiul mentionat la Art. 2 se acorda pe loc, la orice tranzactie efectuata in centrele de analize Clinica Sante, pentru minim doua persoane care vin impreuna sa isi faca analize medicale individual, dintre care fie una/unele este/sunt posesoare de card, iar cealalta/celelalte nu, fie niciuna din persoanele prezentate in centrul de analize medicale nu este posesoare de card, dar fiecare dintre persoanele din grup alege sa solicite eliberarea pe loc a unui card de fidelitate Clinica Sante, conform termenilor si conditiilor aferente procedurii de eliberare a cardului de fidelitate Clinica Sante. Astfel, cerinta esentiala a acestei campanii este ca fiecare dintre persoanele din grupul de minim 2 (doua) persoane sa ajunga sa detina un card de fidelitate Clinica Sante inainte de prestarea efectiva a serviciilor medicale.

3.2 Beneficiul se va reflecta in diminuarea sumei de plata a fiecarui pacient pentru serviciile achizitionate, cu exceptia serviciilor mentionate in Art. 2 de mai sus, indiferent de modalitatea de plata (cash, card). Reducerile nu se cumuleaza cu alte reduceri. De asemenea, nu se pot cumula reducerile mai multor posesori de card, in sensul in care, indiferent de numarul persoanelor din grup, fiecare dintre aceste persoane va beneficia de o reducere de 10% aplicata exclusiv costurilor proprii pentru serviciile medicale oferite de Clinica Sante in perioada acestei campanii pentru respectiva persoana.

Art. 4. Folosirea cardului de fidelitate in cadrul Promotiei “5+5=10%”

Pentru a obtine beneficiile aferente Programului de reducere “5+5=10%”, asa cum sunt mentionate in prezentul Regulament, pacientul trebuie sa precizeze personalului Clinica Sante ca este detinatorul unui Card de Fidelitate si sa-l prezinte inainte de efectuarea tranzactiei, astfel incat cardul sa poata fi trecut prin cititorul de coduri de bare. Cu alte cuvinte, pentru a beneficia de reducerile aferente acestei promotii, pacientii trebuie sa indeplineasca toate conditiile prevazute de acest Regulament si fiecare dintre membrii grupului de pacienti (participanti la aceasta promotie) trebuie sa solicite eliberarea unui card de fidelitate Clinica Sante, conform termenilor si conditiilor stabilite in regulamentul privind eliberarea cardurilor de fidelitate Clinica Sante, inainte de efectuarea efectiva a analizelor medicale de catre fiecare dintre respectivii pacienti.

Citirea codului de bare si recunoasterea codului de pacient permite in mod automat acordarea reducerii si a beneficiilor corespunzatoare. Posesorul de card care, la momentul achizitiei, nu are cardul asupra sa, nu poate beneficia de avantajele mentionate. Cardul de fidelitate poate fi folosit de catre detinator in vederea acordarii beneficiilor mentionate in cuprinsul acestui Regulament, pentru un numar nelimitat de tranzactii efectuate in decursul perioadei de promotie mentionate la Art. 6 de mai jos.

Art. 5. Pierderea, furtul sau distrugerea cardului

In cazul in care cardul de fidelitate este pierdut, furat sau distrus va rugam sa comunicati acest lucru in cel mai apropiat centru Clinica Sante si sa solicitati eliberarea unui nou card. Falsificarea acestui card se pedepseste conform legilor in vigoare. La eliberarea unui nou card va trebui sa completati din nou formularul de card, conform termenilor si conditiilor incluse in regulamentul privind eliberarea cardurilor de fidelitate Clinica Sante. In perioada de inlocuire a cardului nu este posibila acordarea reducerilor si a altor beneficii asociate cardului, inclusiv beneficiile mentionate in acest Regulament al promotiei “5+5=10%”.

Art. 6. Durata programului de reducere “5+5=10 % reducere”

Programul de reducere va fi lansat la data de 1 decembrie 2017 si are durata de 31 de zile, iar data de 31 decembrie 2017 va fi ultima zi cand reducerea de 10% acordata in temeiul acestei campanii va fi posibila. Organizatorul poate hotari in orice moment incetarea sau modificarea programului de reduceri aferent acestui Regulament. Instiintarea referitoare la incetarea acestui program va fi realizata cu cel putin 15 zile inainte de data efectiva a incetarii programului prin afisare in toate centrele Clinica Sante, pe www.clinica-sante.ro si la eventualii parteneri ai Clinica Sante.

Art. 7. Modificarea Regulamentului Oficial

Clinica Sante isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament si se angajeaza ca inaintea operarii unor astfel de modificari sa le faca publice prin intermediul site-ului www.clinica-sante.ro si al oricaror alte canale de comunicare pe care le considera oportune.

Art.8. Serviciul de relatii cu clientii

Pentru orice informatii legate de obtinerea, utilizarea reducerii “5+5=10% reducere” va rugam sa ne scrieti pe adresa de e-mail office@clinica-sante.ro sau sa sunati la oricare centru de analize Clinica Sante din Romania.

Art. 9. Informarea participantilor conform Legii 677/2001

Prezentul Regulament Oficial sta in mod gratuit la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat in centrele Clinica Sante, pe site-ul www.clinica-sante.ro sau solicitat pe e-mail la adresa office@clinica-sante.ro. Participarea la Programul de fidelitate implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament Oficial. Clinica Sante S.R.L., cu datele mentionate in preambulul acestui Regulament, in calitate de operator de date cu caracter personal, prelucreaza datele cu caracter personal furnizate prin completarea formularului de card de fidelitate, in scopul acordarii reducerilor aferente acestui card. Aceste date nu vor fi transmise catre alti destinatari ai datelor. Furnizarea acestor date cu caracter personal este absolut necesara pentru eliberarea cardului de fidelitate si acordarea beneficiilor/reducerilor aferente acestui card, in absenta furnizarii acestor date, respectivele operatiuni neputand fi efectuate de catre Organizator.

Prin participarea la Programul de fidelitate, participantii consimt ca Organizatorul sa colecteze, sa inregistreze, sa organizeze, sa stocheze, sa extraga, sa consulte, sa utilizeze sau sa prelucreze in orice alt mod, datele cu caracter personal inscrise in formularul de card de fidelitate conform celor descrise in paragraful anterior. Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Conform Legii 677/2001, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

Astfel, la cererea scrisa a participantului, datata si semnata, adresata Clinica Sante S.R.L. la adresa de e-mail office@clinica-sante.ro sau la adresa sediului social mentionata in preambulul Regulamentului Oficial, Organizatorul se obliga: (a) sa confirme in mod gratuit, dar doar pentru o solicitare pe an, ca datele care il privesc pe respectivul participant sunt sau nu prelucrate de acesta; (b) in mod gratuit, sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime acele date ale respectivului participant a caror prelucrare nu este conforma legii; (c) a da curs opozitiei participantului, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, cu privire la prelucrarea anumitor date cu caracter personal care il vizeaza.

Art. 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Programul de fidelitate Clinica Sante se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

 

CLINICA SANTE S.R.L.
Director General/Administrator
Ene Gabriel-Ionel

 

 

Anexa nr. 1 la

REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI “5+5=10% REDUCERE”

CLINICA SANTE

 

Serviciile la care conditiile comerciale nu permit acordarea de beneficii/reduceri:

 1. Pachet Electroforeza hemoglobinei;
 2. Pachet HLG completa cu numaratoare de reticulocite;
 3. Pachet Profil Sindrom antifosfolipidic (APS);
 4. Pachet Profil TORCH;
 5. Pachet Profil trombofilie (mutatie factor V Leiden, factor V haplotip R2, Factor II, MTHFR C677T/A1298C, factor XIII, PAI-1 675 4G/5G, Antitrombina III, Proteina C, Free Proteina S);
 6. Pachet Profil trombofilie screening (anticoagulant lupic, antitrombina III, APCR, free proteina S, proteina C, homocisteina);
 7. Dublu test (determinare parametri biochimici free Beta HCG si PAPP-A, Kryptor);
 8. Taxa deplasare domiciliu;
 9. Sectionare bloc de parafina.

 

 

CLINICA SANTE S.R.L.
Director General/Administrator
Ene Gabriel-Ionel

________________________

 

Call Center:

*8787 sau 0376.448.099

(L-V: 7:00 - 23:00, S: 8:00 - 16:00)

Magazin online:
Sari la conținut