Cumpără Online

Acest program de fidelitate este organizat si desfasurat de Organizatorul, CLINICA SANTE S.R.L., cu sediul social in Buzau, Str. Ion Baiesu, Bl. C3, Parter, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J10/274/1999, cod unic de inregistrare fiscala 11963146, cont bancar RO85RZBR0000060018915609, deschis la Raiffeisen Bank, sucursala Buzau, telefon 0238/711.044, reprezentantata prin Administrator/ Director General – Ene Gabriel-Ionel (denumita in continuare „Organizatorul” sau “Clinica Sante”).

Participantii sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), potrivit celor mentionate mai jos.

 Art. 1. Conditii de participare

Orice persoana fizica in varsta de cel putin 18 ani poate intra in posesia cardului de fidelitate Clinica Sante, devenind astfel membru al programului de fidelitate.

 Art. 2. Obtinerea cardului de fidelitate Clinica Sante

Cardul de fidelitate poate fi obtinut, fara niciun cost din partea participantilor la acest program, pe loc in centrele de analize medicale Clinica Sante in limita disponibilitatii, numai dupa completarea si semnarea formularului de inscriere, la achizitionarea de servicii in valoare de minim 50 lei, cumparate pe un singur bon fiscal. Eliberarea cardului se face doar dupa completarea cu majuscule a tuturor campurilor formularului de inscriere notate ca fiind obligatorii, in caz contrar formularul de inscriere nu este valid si in consecinta, cardul de fidelitate nu va fi emis. Cardul de fidelitate este unic, nenominal si transmisibil.

 Art. 3. Beneficii

Cardul de fidelitate Clinica Sante ofera urmatoarele beneficii:

  1. Reducere de 10% acordata pe loc la orice tranzactie efectuata in centrele Clinica Sante, cu exceptia tranzactiilor care au ca obiect urmatoarele servicii:
  • servicii medicale de laborator efectuate in regim compensat sau gratuit (in baza biletului de trimitere);
  • servicii la care conditiile comerciale nu permit acordarea de beneficii/reduceri.

Reducerea de 10% nu se cumuleaza cu alte reduceri, promotii si sau beneficii.

  1. Posibilitatea de a adera la programele de fidelizare existente sau viitoare implementate de Organizator;
  2. Posibilitatea de a participa la promotii speciale si concursuri, adresate in exclusivitate pacientilor fideli;
  3. Reduceri speciale acordate in baza cardurilor de fidelitate, in cadrul campaniilor organizate de Clinica Sante, precum si reduceri speciale si alte beneficii in reteaua partenerilor Clinica Sante, in functie de parteneriatele incheiate cu acestia.

In cazul in care posesorul de card opteaza pentru o promotie organizata in cadrul centrelor de analize Clinica Sante sau pentru o reducere speciala de pret oferita de Clinica Sante, acesta va beneficia numai de promotia sau reducerea respectiva, reducerea de 10% acordata pe loc la orice tranzactie efectuata in centrele Clinica Sante nefiind aplicabila in acest caz.

Aceste reduceri nu se cumuleaza cu alte reduceri – beneficii ale cardului de fidelitate Clinica Sante. Clinica Sante isi rezerva dreptul de a modifica, in mod unilateral, perioada de valabilitate, conditiile si /sau orice elemente componente ale prezentei campanii, modificarile fiind publicate pe www.clinica-sante.ro.

Art. 4. Acordarea beneficiilor

4.1. Beneficiul mentionat la Art. 3, punctul 1 se acorda pe loc, la orice tranzactie efectuata in centrele de analize Clinica Sante, cu exceptia serviciilor mentionate, si se reflecta in diminuarea sumei de plata a pacientului pentru serviciile achizitionate, indiferent de modalitatea de plata (cash, card). Reducerile nu se cumuleaza cu alte reduceri. De asemenea, nu se pot cumula reducerile mai multor posesori de card.

Art. 5. Folosirea cardului

Pentru a obtine beneficiile aferente Programului de fidelitate, asa cum sunt mentionate in prezentul Regulament, pacientul trebuie sa precizeze personalului Clinica Sante ca este detinatorul unui Card de Fidelitate si sa-l prezinte inainte de efectuarea tranzactiei, astfel incat cardul sa poate fi trecut prin cititorul de bare. De asemenea, pacientii trebuie sa prezinte Cardul de Fidelitate Clinica Sante la solicitarea oricarui serviciu oferit de partenerii Clinica Sante in cadrul programului de fidelitate si un act de identitate daca acesta este solicitat de personalul partenerului.

Citirea codului de bare si recunoasterea codului de pacient permite in mod automat acordarea reducerii si a beneficiilor corespunzatoare. Posesorul de card care, la momentul achizitiei, nu are cardul asupra sa, nu poate beneficia de avantajele mentionate. Cardul de fidelitate poate fi folosit de catre detinator, in vederea acordarii beneficiilor mentionate in cuprinsul Regulamentului Oficial, pentru un numar nelimitat de tranzactii efectuate in decursul unei luni calendaristice.

Pierderea sau deteriorarea cardului se poate semnala la orice centru Clinica Sante. Falsificarea acestui card se pedepseste conform legilor in vigoare.

 Art. 6. Pierderea, furtul sau distrugerea cardului

In cazul in care cardul de fidelitate este pierdut, furat sau distrus va rugam sa comunicati acest lucru in cel mai apropiat centru si sa solicitati eliberarea unui nou card. La eliberarea unui nou card va trebui sa completati din nou formularul de card. In perioada de inlocuire a cardului nu este posibila acordarea reducerilor si a altor beneficii asociate cardului.

 Art. 7. Durata programului de fidelitate

Programul de fidelitate a fost lansat la data de 1 Mai 2017 si are durata nedeterminata. Organizatorul poate hotari in orice moment incetarea sau modificarea programului de fidelitate. Instiintarea referitoare la incetarea Programului va fi realizata cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii programului in toate centrele Clinica Sante, pe www.clinica-sante.ro si la eventualii parteneri din program.

Art. 8. Valabilitatea cardului

Clinica Sante isi rezerva dreptul de a invalida cardurile de fidelitate care nu au fost deloc utilizate timp de 12 luni consecutiv sau acele carduri care au fost utilizate cu incalcarea dispozitiilor prezentului Regulament sau ale prevederilor legale.

Art. 9. Modificarea Regulamentului Oficial

Clinica Sante isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament si se angajeaza ca inaintea operarii unor astfel de modificari sa le faca publice prin intermediul site-ului www.clinica-sante.ro si al oricaror alte canale de comunicare pe care le considera oportune.

 Art. 10. Serviciul de relatii cu clientii

Pentru orice informatii legate de obtinerea, utilizarea sau reinnoirea Cardului de Fidelitate Clinica Sante va rugam sa ne scrieti pe adresa de e-mail office@clinica-sante.ro sau sa sunati la oricare centru de analize Clinica Sante.

 Art. 11. Informarea Participantilor Conform Legii 677/2001

Prezentul Regulament Oficial sta in mod gratuit la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat in centrele Clinica Sante, pe site-ul www.clinica-sante.ro sau solicitat pe e-mail la adresa office@clinica-sante.ro. Participarea la Programul de fidelitate implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament Oficial. Clinica Sante S.R.L., in calitate de operator de date cu caracter personal, prelucreaza datele cu caracter personal furnizate prin completarea formularului de card de fidelitate, precum si cele comunicate Organizatorului cu ocazia completarii taloanelor de participare la diverse concursuri si/sau tombole organizate de catre acesta, prelucrarea facandu-se exclusiv in scopuri de marketing, reclama si de publicitate.

Prin participarea la Programul de fidelitate, participantii consimt ca Organizatorul sa colecteze, sa inregistreze, sa organizeze, sa stocheze, sa extraga, sa consulte, sa utilizeze, sau sa proceseze in orice alt mod, datele cu caracter personal inscrise in formularul de card de fidelitate si in taloanele de participare completate cu ocazia concursurilor/tombolelor. Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Conform legii 677/2001, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

Astfel, la cererea scrisa a participantului, datata si semnata, adresata Clinica Sante S.R.L. la adresa de mail office@clinica-sante.ro sau la adresa sediul social mentionat in preambulul Regulamentului Oficial, Organizatorul se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

Participantii au de asemenea dreptul de interventie asupra datelor putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In cererea formulata, participantii pot arata daca doresc ca informatiile sa le fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea li se va face numai personal.

 Art. 12. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Programul de fidelitate Clinica Sante se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

CLINICA SANTE S.R.L.
Director General/Administrator
Ene Gabriel-Ionel

Not found